Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
godsriseoneast
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viacolagatji colagatji
godsriseoneast
7090 dadf 500
Reposted fromnutt nutt viacolagatji colagatji
godsriseoneast
3395 fbde 500
Reposted fromteijakool teijakool viasoba soba
godsriseoneast
godsriseoneast
0816 43be 500
kevin royk
Reposted fromrubinek rubinek viacolagatji colagatji
godsriseoneast
8534 9c18 500
Joaquin Phoenix, "Joker" 2019
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaretaliate retaliate
godsriseoneast
7054 813d 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viasoba soba
1494 f311
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
godsriseoneast
1483 b1e9 500
Reposted fromzciach zciach vialetmego letmego
godsriseoneast
godsriseoneast
3853 afa3 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasatyra satyra
godsriseoneast
godsriseoneast
1634 27fb 500
Reposted fromhrafn hrafn viahavingdreams havingdreams
godsriseoneast
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
godsriseoneast
6172 bdb5 500
Reposted fromzciach zciach viaPumpkineer Pumpkineer
godsriseoneast
6478 74a0 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasoba soba
godsriseoneast
1864 887f
Reposted fromlordsoth lordsoth viasoba soba
godsriseoneast
Visiting Berlin vs. Living in Berlin
Reposted fromfightling fightling viasoba soba
godsriseoneast
3034 7dc5
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasoba soba
godsriseoneast
4294 9301 500
Reposted fromzciach zciach viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl